"Almádi, ahol a nap születik"

Fontos állomásához érkezett a közelmúltban a városunk fejlődését zászlajára tűző, több civil szerveződés tagjait is bevonó „Almádi ’30” kezdeményezés. November végén tettem az Önkormányzat asztalára a fejlesztési koncepciót tartalmazó „Első Könyvet” és a stratégiát meghatározó „Második Könyvet” és az azokat kísérő előterjesztést. Polgármester úr – aki jelenleg a Képviselő Testület hatáskörét egyedül gyakorolja – a képviselőkkel egyetértésben úgy döntött, hogy a Stratégia és Koncepció formális elfogadását a következő rendes testületi ülésen kezdeményezi.

A közel fél éves módszertani előkészítés után, tavaly október-november fordulóján elkészült két dolgozat annak a kb. két tucat „alkotótársnak” a munkáját összegezi, szintetizálja, akik tavaly június 22-től kezdődően, változó intenzitással ugyan, de rendszeresen, saját akaratukból, szabadidejük rovására részt vettek abban a nyitott műhelymunkában, közös tanulási folyamatban, amely kezdeményezésünket mindvégig jellemezte.

A munka következő fázisaként november-december folyamán munkacsoportokat hoztunk létre, amelyek az egyes – korábban közösen kijelölt – fejlesztési és szakterületekre koncentrálva rendszerezik, egyeztetik a felmerülő ötleteket, fejlesztési elgondolásokat. A munkacsoportok tagjaival nagyjából heti rendszerességgel tartunk videokonferenciát, ahol az aktuális feladatokat, eredményeket tudjuk megbeszélni, értékelni. Ennek a most folyó munkának a részeredményeit folyamatosan megosztjuk annak érdekében, hogy minél több gyakorlati gondolkodó kapcsolódhasson be a munkába.

Január végén alkalmunk nyílt találkozni dr. Navracsics Tibor kormánybiztos úrral és Markovits Alíz asszonnyal a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatójával, hogy személyesen tájékoztathassuk őket kezdeményezésünk létéről, céljairól, eredményeiről, illetve azokról a gondolatokról, amelyek közös pontokat jelenthetnek Almádi hosszútávú fejlesztési koncepciójában és a VEB 2023 projektben, hiszen a 2023. esztendő az általunk megfogalmazott stratégiában is fontos szakaszhatár. 

Markovits Alíz, Dr. Navracsics Tibor, Kajári Gyula, Gauder Péter

Ugyancsak a múlt hónap vége felé megszülettek az első olyan vázlatok, amelyek a 6 fejlesztési területre vonatkozóan tartalmaznak konkrét javaslatokat, elgondolásokat. Itt persze még nem épületek, vagy objektumok konkrét megtervezése történik, csupán bizonyos, már meglévő, vagy tervezett funkciókra való utalások jelölése látható a rajzokon. Ebben a fázisban több, köztük országos hírű építész is bekapcsolódott civil, stratégiai együttműködésbe. Ennek köszönhető, hogy a szövegek (Kiinduló megfontolások) mellett, amelyek funkcionálisan írják le a pólusokat, ma a területek vázlatai is kézbe vehetők mindenki számára. Minél több ilyen vázlat készül, annál könnyebb lesz kiválasztani, megfogalmazni a „végső” megoldást, javaslatot, amelyet majd kellő szakmai megalapozottsággal kínálhat megfontolásra Balatonalmádi a fejlesztőknek, befektetőknek, a munka egy későbbi szakaszában.

Néhány vázlatot a cikkel egyidőben közzétettünk az Almádi ’30 Facebook oldalán is. A rajzok – természetesen – nagyobb érdeklődést váltottak ki, mint korábban a „betűk”. Érdekes volt látni, hogy ezúttal olyanok is – esetenként nagy szenvedéllyel – leírták véleményüket, érzéseiket, akik korábban csekély érdeklődést mutattak kezdeményezésünk iránt, nem vettek részt a munkában. Örömmel látjuk, hogy egyre többen vesznek részt a közös gondolkodásban és, hogy magukénak érzik a város jövőjét. Várjuk további alkotó észrevételeiket.

Fontos, hogy a munka továbbra is nyitott, szívesen vesszük az értékelhető ötleteket, javaslatokat akár írásban, akár szóban, sőt rajzban is. A rendkívüli jogrend feloldása után fórumokon fogunk a lakosság különböző köreivel találkozni az addigra elkészülő elgondolások megvitatására. Az elfogadásra előterjesztett stratégia leegyszerűsített lényege, hogy Almádi legyen az egészség- és szépségturizmus, a művészetek és a tudomány kelet-balatoni központja. „A város, ahol a nap születik”.

Kajári Gyula