Mi az az Almádi '30?

Az „Almádi ’30”, vagy A30 egy civil (polgári) kezdeményezés. A kezdeményezés célja Balatonalmádi Város hosszútávú, legalább 10 éves kitekintésű, fejlesztési koncepciójának előkészítése, szakértők és az érdeklődő lakosság ésszerűen széles körének bevonásával. A koncepció előkészítésének módszere szakértő iránymutatása szerinti ütemterv alapján rendszeres, nyilvános konzultációk, műhelymunka.

Mi a koncepció célja?

A fejlesztési koncepció célja, hogy Balatonalmádi Város jövőképe egységesen és határozottan jelenjen meg az integrált településfejlesztési stratégiában, a településrendezési eszközökben, valamint a településrendezés sajátos jogintézményeiben, annak érdekében, hogy a közvélemény és a befektetők transzparens, egységes képet kaphassanak a város lehetőségeiről és elképzeléseiről. 

Kinek milyen felelőssége van?

A kezdeményezők és a munkában meghívottként résztvevők saját „almádi polgárságukat” képviselik, azaz a kezdeményezésben sem pártok, sem egyéb civil szervezetek, egyesületek közvetlenül nem vesznek részt. Munkájuk során ugyanakkor nem sértenek és nem vállalnak át önkormányzati, hivatali hatásköröket, kompetenciákat. A munka „végtermékeként” elkészülő koncepció és stratégia további sorsáról, megvalósításáról Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő Testülete fog dönteni.

Nyilvános-e a munka?

A 2020 nyarán nagyjából kétheti gyakorisággal szervezett „plenáris” megbeszéléseinkre a meghívottakon kívül minden érdeklődőt szeretettel elvártunk. Aki nem tudott eljönni, követhette az eseményeket az Almádi 30 Facebook oldalán, illetve javaslatait véleményét 2020. december végéig vártuk a Városháza földszintjén elhelyezett „kristálydobozba”, illetve várjuk továbbra is emailben a javaslat@almadi30.hu, vagy velemeny@almadi30.hu email címeken. 2020. novemberében a stratégiát és a koncepciót tartalmazó könyvek és az előterjesztés bekerült az Önkormányzathoz és a munka előkészítésére vonatkozó határozat is megszületett. Azóta 2021. május végéig –  többnyire online – folyt a csoport munka (heti rendszerességgel) az egyes fejlesztési fókuszpontok „jövőképének” körülhatárolására. A csoportokhoz menet közben is lehetett csatlkozni.