1. Parti sáv („Nyárország”, vagy „Fürdőváros”)​

A budatavai strandtól a káptalanfüredi „kis” strandig terjedő partszakasz nem magántulajdonban lévő része. A legfontosabb feladat a terület minél nagyobb hányadának közösségi megnyitása. Hosszú távon cél a kerítések elbontása, a strandok működési modelljének megváltoztatása. Ugyancsak fontos a terület szervesösszekapcsolása Almádi belvárossal a meglévő átkelők fejlesztésével és újak nyitásával. A szolgáltatások körét és színvonalát is fejleszteni kell, ezzel is segítve az idény hosszabbítását. A szabadon elérhető partszakaszt már rövidtávon is növelni kell.

2. Almádi belváros

Prioritás a parti sávval való kapcsolat javítása a meglévő aluljáró amfiteátrum-szerű felnyitásával, új átkelési pontok nyitásával, Veszprémből érkező járműforgalom kivezetése a 71 sz. útra, Petőfi S. utca alsó szakaszának a jármű forgalom előli elzárása. Fontos lenne a Baross G. utca déli szakaszának a járműforgalom előli elzárása (sétáló utca kialakítása). Ugyancsak fontos a shopmix ésszerűsítése a Baross G. utca – Petőfi S. utca utca-József A. utca által bezárt területen. A Baross G. utca, Petőfi S. utca, Jókai utca által bezárt területen új épület(tömb) létrehozása is támogatható, amely illeszkedik a volt Tulipán Szálló és a vasútállomás architektúrájához, helyet adhat egy színház/mozi teremnek, míg a földszintjén üzletek, vendéglátók, szolgáltatók kaphatnának helyet. A terület keleti oldalán a zöld az úr, a Széchenyi sétány új hangsúlyt és régi jelentőséget kell, hogy kapjon.

3. Szabadidő és szórakoztató központ

Ez a terület a volt sportpályát és az ún. négyméteres partszakaszt foglalja magába. A terület a szárazföldön és a víz felől is rendkívüli adottságokkal rendelkezik. A hosszú parti sétatér (Long Beach) csúcspontjává tehető sport szabadidős és szórakoztató funkciók megtelepítésével. A Belvárossal immár összekapcsolódó parti sávval együtt értelmezve Almádi új városközpontja lehet. Korszerű (veszélyes hulladék-kezelés, smart funkciók, köztéri vendég-kikötőhelyek) nyilvános, átjárható, városi tulajdonú vitorláskikötő, oktató és képző központ, agóra, prémium szálláshelyek és wellness funkciók is helyet kaphatnak itt a vendéglátó és shopping szolgáltatások mellett.

4. Berény központ

Identikus, megújult épületeivel (Posta, Orvosi rendelő, Berények kútja, Kolostor) új jelentést kapott a faluközpont. Két temploma, a volt jezsuita kolostor és a Magtár karakteres képet mutat a Veszprém felől érkezőnek is. Egy korábbi terv alapján támogatott a Veszprém felől érkező járműforgalom kivezetése egy körforgalmi csomópont segítségével a 71 sz. főútra a patak mellett kialakított nyomvonalon.  Ezáltal a Szent Ignác templom és a Magtár közötti tér gyalogosan járható közösségi funkciót kapna. Az új kivezetés mentén üzletek, lakóingatlanok és irodák létesítése lenne támogatható. Az új útvonal teremtene közvetlen kapcsolatot a „szilícium völgy” és az egyetemi campus irányába.

5. Köcsi-tó natúr park (Zöld Almádi Ökokapu)

A természet-közeliség almádi jelképe lehet. A vörös homokkő és a fehér mészkőrétegek találkozása, a római út közelsége tematizálható. Korszerű látogató központ, gyalogos és lovas túrák kiinduló pontja, kertmozi és többcélú közösségi tér alakítható ki. A meglévő táborhelyek tulajdonosait fejlesztésre, helyreállításra, vagy a terület értékesítésére célszerű ösztönözni.

6. Lozsánta

Páratlan természeti érték, közel 80 hektár termőföld besorolású természetes (elvadult) mezőgazdasági terület számos – többnyire – magántulajdonos birtokában. Minden rendelkezésre álló eszközzel megakadályozandó a beépítés, különösen telepszerű lakó-, vagy üdülő ingatlanok céljára. Célszerű a tulajdonosokat a törvény (A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény) szerinti eredeti állapot helyreállítására felszólíttatni, illetve kötelezni. A terület egyes részeinek közcélra való igénybevételét (kisajátítással) kezdeményezheti a város. Bizonyos részek helyt adhatnak tudományos, oktatási és gazdaságfejlesztési célú létesítményeknek, úgy, hogy a zöldterület legfeljebb 3-4%-a lehetne beépíthető.