Kezdeményezés a város jövőjéért

Képviselői és civil kezdeményezésre, nemzetközi hírű, Almádiban élő szakértő vezetésével, Balatonalmádi polgárainak teljeskörű bevonásával párbeszéd indult Balatonalmádiban a város fejlesztésének lehetséges irányairól. A kezdeményezést Czompó Gáborral közösen elindító Kajári Gyula önkormányzati képviselő elmondta: képviselői vállalása volt egy, a gyakorlatban is alkalmazható városarculati terv megalkotása, összhangban a helyi építési szabályzattal és az Integrált Városfejlesztési Stratégiával. Kajári Gyula hangsúlyozta: olyan városarculati iránytű létrehozását tűzték ki célul, amely nem egy, az önkormányzat irattárában porosodó anyaggá válik, hanem azáltal, hogy átfogó képet nyújt arról, honnan hová szeretne eljutni a város, és iránytűként szolgálhat a következő 10-30 év balatonalmádi fejlesztéseihez. A kezdeményezők azt szeretnék, ha széleskörű társadalmi egyeztetés előzné meg a városarculati anyag elkészültét, ezért Gauder Péter balatonalmádi várostervező építész vezetésével nyitott munkacsoportot hoztak létre, amelyhez szabadon csatlakozhatnak az érdeklődők. A vitát nyilvánossá tették az almadi30.hu honlapon is, ahol a javaslat@almadi30.hu címre várják a városlakók és városhasználók javaslatait. Hamarosan elindul az A30 Facebook-oldal is, amelyen részletes tájékoztatást adnak a vita folyamatáról, aktuális történéseiről. A tervek szerint a társadalmi vita során külön-külön is megszólítják azokat a csoportokat – például gazdasági szereplőket, a kulturális élet szereplőit -, amelyeknek a bevonása nélkül a szervezők meglátása szerint nem jöhet létre egy, mindenki által támogatott balatonalmádi jövőkép. A Balatonalmádi30 Városfejlesztési Kezdeményezés munkaanyagát az ősszel szeretnék benyújtani Balatonalmádi képviselőtestülete elé.

(2020. július)