Bevonódás – Mitől város a város?

Mitől város egy város? Csak és kizárólag a házak összessége? Vagy valami más? 

És ha valami más, akkor vajon mi az? Mi tesz egy közösséget, közösséggé? Mi az, hogy közgondolkodás? Mi tart össze egy közösséget? Mi egy közösség kultúrája? Mi általában a kultúra? Csak a zene, a tánc, színház? Vagy a mindennapoknak kultúrája? 

És ha van mindennapi kultúra, viselkedésmód, társas játékszabályok, akkor az mennyiben határozza meg együttélésünk kereteit? Mennyiben az épített környezetünket? Mennyiben a közgondolkodást? Kell-e egyáltalán még ma is közösségi, azaz egyfajta MI gondolkodás, vagy elég – esetleg hasznos-  csupán az ÉN viszonyítás?  Elég a „Mert megérdemlem” gondolkodás? 

Csupán gondolatébresztőnek a mozgatórúgókról, hajtóerőkről, a mélyek -mélyén húzódó kérdésről: van még szerepe a közösségi szellemnek, a MI-nek, vagy mi magunk is meg egy város is egy régió is elboldogulhat csupán egymás mellett megélő  ÉNekre alapozva? És ha nem, akkor hogyan tudjuk a MI gondolkodást, a MI kultúrát esetleg helyzetbe hozni, gyakorolni, megélni, azaz végeredményben kultúránkká tenni?  

Lehet-e a MI kultúra előny, a Világ „legyőzésében”, problémáink megoldásában, kezelésében? Vagy előnyös lehet-e ha mindenki csak önmagáért felel, egyedül, egymagában harcol a „túlélésért” előnyökért? 

Végül a kultúrák versenyében illetve a kis- és nagyközösségek, „törzsek” közötti kapcsolatokban mi lehet vajon előnyösebb? Illetve ha van előnye a MI kultúra mentén gondolkozva tervezni a jövőt, ha ez a fenntarthatósághoz vezető út, akkor hogyan szerezhetünk be az ÉN iránytű mellé egy MI iránytűt is? Hogyan tud az ÉN hozzájárulni a közösség, a MI fejlődéséhez? Hogyan a teljes életformához, az örömteli életszemlélethez? Hogyan válik a város, térség-régió egy spontán kulturális térré? Mi ebben a szerepe a közös problémamegoldásnak, vagy a közös beszélgetéseknek, gondolat cseréknek?

Egyetlen egyszerűnek tűnő kérdés, ami mégis alapvetően határozza meg hozzáállásunkat városain, városunk, Almádi jövőjének újragondolása során. Erre a kérdésre keresünk válaszokat, javaslatokat.

Gauder Péter