Párbeszédben a város

Városunkban, Almádiban – éppúgy, mint évezredek óta a világon mindig és mindenütt – kisebb-nagyobb közösségekben keresik a válaszokat a belátható (s nem belátható) jövő kihívásaira. Vannak, akik azért gyűlnek össze valamely csoportba, fórumra, hogy mindennapi gyötrődéseinkre, elégtelenségeink rövidtávú megoldására keressék a lehető legjobb válaszokat. 

Vannak mások, akik a problémáink instant-azonnali, „gyakorlati” megoldás-keresése helyett az együttélés formáinak, működésének (szoftver) és tereinek (hardver), valamint irányításának (közmenedzselés) a megoldását keresik, egymással alkotó vitákban, a belátható jövő kihívásaira adandó válaszokkal. Ehhez új módszerek után kutatnak, új elvekkel kísérleteznek, hogy városaik hosszú távon legyenek sikeresebbek, hatékonyabbak, élhetőbbek, versenyképesek és egyben „közösebbek”! Ez egyben egy kulturális mozzanat is életünkben, kulturális tanulás-társas tanulás, szocializáció, közösségépítés-fejlesztés. 

Mi, az A ’30 „tábortüze”, műhelye körül – egyre nagyobb számban – csoportosulók nem kevesebbet tűztünk ki célul, mint hogy keressük a lehetséges jó válaszokat, megoldásokat, jövőképeket, amelyek eredményeként Almádi és vonzáskörzete az őket elöntő változások árjában hosszú távon sikeres lehet, ebben a dinamikusan újjászerveződő Észak-balatoni régióban. 

Keressük, hogyan lehet új energiát-dinamikát biztosítani a fejlődésére, egykori fényének újraélesztésére, hasznosítva-megélve képességeit, értékes tulajdonságait. Nem megjósolva, hanem megteremtve – a közmenedzsmenttel összhangban megjelölt irány és cél szem előtt tartásával – a jövőt. Ehhez pedig biztosítani a versenyképesség kereteit, és a gyakorlati cselekedetek összhangját. 

Ennek érdekében nem csupán az Almádiért tenni akarók kreatív képességeit kihasználva kutatunk innovatív és tartós megoldások után, hanem a térség közösségeit is párbeszédre hívjuk. 

Az általános társas, vagy közösségi tanulás kereteit kiterjesztve közösségi és szakmai programok keretében kívánjuk közös elhatározássá, akarattá, egyfajta, jövőre irányuló „összeesküvéssé” formálni azt a városfejlesztési stratégiát, amely a közeljövő történéseit képes összehangolni a közszféra és magánszféra cselekvéseinek egyfajta partitúrájaként, s így irányítani az előrehaladást, fejlődést. 

Tervezzük, hogy a városi fejlesztéspolitika irányítóival közösen egy pár játékosabb minikonferencián is megvitassuk a lehetséges-vágyott-kívánatos és elérhető jövők forgatókönyveit. Nem csupán a környező településekkel, azaz egyfajta önkéntes kisrégióval való lehetséges együttműködést, illetve a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa program kommunikációs lehetőségeinek kiaknázását képzeljük lehetségesnek, de olyan gazdasági klaszterek létesítését is, amelyekkel a meglévő, ám nem konzisztens elemekből lehet újat, reális társadalmi-gazdasági és érték-érdek alapon nyugvó jövőképet létrehozni. 

Talán az eddigiekből már kiderült, hogy a városjövő-alakító-teremtő stratégiai munka középpontjában a PÁRBESZÉD áll. A tervezések eddig megismert, jellemzően egyirányú folyamata helyett most kölcsönös információ- és gondolatcserére, azaz interakcióra építjük jövőnk vezérlő tervét. Mert hisszük, hogy a Kelet-balatoni térség, benne Almádi, mint e térség „kapuja”, mint közvetítő város a nagyobb körzetek és kistérségek szereplői között, csak akkor lehet sikeres, ha közösen elfogadott értékeink alapján közösen határozzuk meg a célt és az eszközöket. 

Erre a nyitott társadalmi párbeszédre, társas tanulásra, közös életünk meghatározására nyílik mód a város stratégiájával összhangban az A’30 műhelyben. 

Minden, közösségben hívő embert, felelős polgárt, intellektust szívesen látunk! Tedd meg hozzájárulásod az elérhető lehető legjobb jövőért! Alakítsuk együtt közös kultúránkat! 

Ne tétovázz bekapcsolódni, hozzászólni, tanulni és tanítnai. Ne elégedjünk meg az elfogadhatóval, törekedjünk az elérhető OPTIMÁLIS megoldásokra, hogy forrásainkat a lehető legjobban használhassuk, és újra büszkeség forrása lehessen a város és a térség, Almádi-polis. 

Gauder Péter