Fejlesztési póusok- vázlatok

Örömmel látjuk, hogy a napokban az A ’30 Facebook oldalára felkerült vázlatok (sajnos egy, amelyik a Belvárossal foglalkozik még hiányzik) meghozta azt az aktivitást, amit 2020 júniusában ritkábban tapasztaltunk az Almádi ’30 „plenáris” találkozóin. Akik akkor eljöttek, vagy más módon is figyelemmel kísérték a csapat munkáját, az előrehaladást, tudják, hogy ez a kezdeményezés kezdettől fogva „civil” azaz az Almádiban élő, vagy a városhoz más módon kötődő és a város jövőjére hatással lenni kívánó polgárok munkájára épül. Ők azt is többször hallhatták, olvashatták, hogy ez nyitott műhelymunka, közös tanulási folyamat és minden résztvevő saját intellektusát, véleményét, gondolatait hozza a „konyhába”, mindenki saját magát képviseli és nem pártokat, vagy egyéb szervezeteket, hiszen a „gondolat” de még a vélemény is sokkal inkább egyéni, mint kollektív. Szerencsénkre vannak tapasztalattal rendelkező szakértők, akik ismerik – és használják azokat a módszereket, amelyekkel a sok, sokfelé mutató „vektort” közel egy irányba lehet rendezni. A munka kezdeti fázisaiban voltak olyanok, akik azért maradtak el, mert nem láttak konkrétumokat, túl „elméletinek”, vagy „módszertaninak” találták ezeket az alkalmakat. Magam is a 11 plenáris alkalom során tanultam meg a folyamat lényegét, azaz azt, hogy aki folyamatában tudja a felmerülő miértekre és hogyanokra a választ megtalálni, az többet tud hozzátenni a végeredményhez – ami még mindig nincs közel!

A kezdeti kb. két tucat „alkotótárs” – változó intenzitású – részvételével őszre jutottunk el oda, hogy a fejlesztési próbakoncepciót és a stratégiát papírra lehetett vetni. (Ún. „Első” és „Második Könyv”) Ezt követően – immár konkrétabb vizekre evezve – kezdődtek meg a csoport-munkák, kb. 10-12 fő részvételével. Ők kivétel nélkül részt vettek a korábbi folyamatban is októberben vállalták, hogy a kijelölt fókuszpontok kidolgozásában is részt vesznek. Szabad akaratukból, saját szabad idejük rovására végzik munkájukat. Az ő munkájuk eredményeként most már vannak konkrétumok, amelyek vázlat formájában közkinccsé tehetők. Lesznek további elgondolások is, meg azok mutációi, meg az ellenkezőjük is. Ezek nem „tervek”, ahogy az némelyik posztban szerepel, pláne nem véglegesek. Konkrét épületeket sem rajzoltak az alkotók, csak utalásokat bizonyos elképzelhető funkciókhoz. A folyamatnak nincs vége, most is van lehetősége bekapcsolódni annak, akinek ez a lehetőség korábban elkerülte a figyelmét, vagy nem tartotta fontosnak, vagy egyszerűen nem vette komolyan a kezdeményezést.

Lehet kritikát megfogalmazni, hiszen a kritika lehet építő (is), kérlek azonban Benneteket, elsősorban ne azt írjátok, hogy mi NE legyen, hiszen az utóbbi évtizedekben ebben a városban már annyi minden NEM VOLT, hanem azt, hogy mi LEGYEN. Még a munka elején megfogalmaztuk: Akit meghívtunk és egyszer eljött, még nem lesz kötelező ebben részt vennie. De, aki másodszor is eljön és részt vesz, annak az a felelősség is a vállára kerül, hogy alkotó teljesítményt (gondolati, vagy tárgyi) nyújt a jövő Almádija érdekében.

Az értékeink és múltunk elemzésére két alkalmat is „elhasználtunk” a tervezett egy helyett. Ennek a találkozónak a jegyzetei is megtalálhatóak a „Második Könyv” Függelékében.

A végső szót abban, hogy mi épüljön és mi nem, hol épüljön és hol nem, a befektető(k) fogja(k) kimondani. A mi felelősségünk abban van, hogy meg tudjuk-e határozni városunk vágyott identitását és, hogy azt hitelesen be tudjuk-e mutatni. Másként fogalmazva: Hitelesen tudunk-e beleszólni a fejlesztési elképzelésekbe.

Ebben várjuk minden kedves posztoló segítségét, építő javaslatát.

A történeti hűség kedvéért felhívom a figyelmet arra a 2 m magas roll-up plakátra, amely 6 hónapon át állt a Városháza földszintjén egy átlátszó „postaláda” kíséretében, ahová ötleteket és javaslatokat vártunk. December végéig egy került a dobozba. Két emailcímünkre (javaslat@almadi30.hu, velemeny@almadi30.hu) összesen 14 üzenet érkezett, beleértve két csoport-regisztrációs kérelmet és egy emailcím ellenőrzést is.

Emlékeztetőül idézek az „Első Könyv” bevezető soraiból azzal, hogy a leírtak továbbra is érvényesek, de a köszönet azóta már többeket illet meg:

„Tisztelt Olvasó!

Jelen dokumentum az Almádi ’30 „Kezdeményezés Balatonalmádi Jövőjéért” elnevezésű csoport munkája alapján, szakértői és szakirodalmi elemekkel kiegészítve és rendszerezve készült. A csoport munkájában balatonalmádi illetőségű és/vagy kötődésű személyek, meghívásos, vagy önkéntes alapon, pártoktól, vagy civil szervezetektől függetlenül, saját szabad idejüket feláldozva vettek részt, 2020. június 22. óta. Munkájukért, a város jövőjéért érzett elkötelezettségükért köszönet jár, amit ehelyütt is kifejezésre kell juttatni. Külön köszönet illeti Gauder Pétert, aki szakértőként, tanácsadóként, minden ellenszolgáltatás nélkül, pusztán a város iránt érzett elkötelezettségből irányította a közös gondolkodást és annak eredményét „két kötetben” papírra veti, illetve vetette.”

Kajári Gyula