A marketing (majdnem) egy mondatba egyszerűsítve:

Hozzávetőleg 200 meghatározása létezik a marketingnek, ami tulajdonképpen lefordíthatatlan fogalom. De egyik sem olyan találó, mint annak az egyszerű eredeti fogalommal, azaz a piaccal való összevetése, hiszen azzal van kapcsolatban. De, amit meg kell érteni, hogy már nem eladási (értékesítési-hirdetési) funkció, azaz valójában nem a piacon realizálódik, hanem mint tervezési funkció, jóval előbb; hogy olyan termék kerülhessen a piacra ami „könnyen” eladható. Nekem leginkább az a meghatározás adja vissza az Új Marketing, vagy a komplex tervezési tevékenység szerepét, ami megközelítőleg azt mondja: a marketing nem más, mint a piacokkal kapcsolatos információk és adatok állandó, folyamatos, konzekvens figyelése, gyűjtése és saját erősségeink, értékeink, kapacitásaink ezzel történő összevetése és értékelése. Ezt bővíthetjük tovább, ha akarjuk: pl hogy a talált értékek rövid és középtávú célokká, stratégiákká és tervekké alakítása, majd ezeknek a megvalósítása. De tán a leglényegesebb, hogy mindezen stratégiák, célok és tennivalóknak vaalamint módszereknek egy zárt, koherens rendszerben kell egymással összhangban működniük, a termék-láncban egymással kapcsolatba kerülniük. Különösen egy szolgáltatási iparban tevékeny városnak mint Almádi, lényegében nem tárgyiasult vagy nem kézzelfogható” produktummal.